vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK 

frijmoed, frank kuhlmann 

vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK richt zich op HOE HOE, is een werk-woord

het is wat je doet, wanneer een letter van moet naar moed gaat

het is wat je doet, wanneer een woord (h)erkent

het is wat je doet, wanneer een zin het je vertelt

het is wat je doet, wanneer een verhaal zich vormgeeft

het is wat je doet, wanneer de leerkracht iets terloops (aan)raakt 


HOE, in een een(-drie-)voud opvoedkundige (structuur, tegenstelling en vormkracht) vOrMGEVING:

1. voor stellen: HOE be-rust op: denken, voelen en doen van beWEGEN, relatiVEREN en uitDAGEN

2. ont dekken: een fundamentele opvoedkundige basis van aandacht (tijd en vertrouwen), hoop en uitdagen (ruimte)

3. uit wikkelen: de verplichting en moed om de omgeving rondom kinderen te (de)activeren, voortlevend in volwassenheid


HOE, een stijlfiguur van:

    kort 

    verticaal 

    verhalen 

waarin het niet gaat om wat er gedrukt staat

maar wat er uitgedrukt wordt