vOrMGEVING

frijmoed, frank kuhlmann 

vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK richt zich op handelen 

 

een HOE


HOE, is een werk-woord

het is wat je doet, wanneer een letter van moet naar moed gaat

het is wat je doet, wanneer een woord (h)erkent

het is wat je doet, wanneer een zin het je vertelt

het is wat je doet, wanneer een verhaal zich vormgeeft

het is wat je doet, wanneer een pe DAG OOG terloops iets (aan)raakt