vOrMGEVEN richt zich op handelen 

 

oude meesters


oude meesters

voeden

vormen

onderwijzen

 

althans, dat liet ik mij wijsmakenmijn handelende vOrMGEVING bestaat uit:

1. workshop: klein verticaal verhalen 

2. vertelling: pedagogische sensitiviteit: van het grote algemene verhaal naar een eenvoudig klein verticaal verhalen

3. advies: narratieve organisatie bedekkingen/verwikkelingen deconstructief ont-dekken en ont-wikkelen tot een(drie)voud

4. onderwijzen: zichtbaarheid geven aan een eenvoudige ontwikkelcyclus van: kennismaken inoefenen toepassen

5. entrepreneur: pe DAG OGEN onderneemt vanbinnenuit vOrMGEVING door met andere disciplines te willen samenwerken


kerndisciplines:

1. vorm-geven

2. tot handelen aanzetten 

3. vorm en omgeving verbinden, tot een vOrMGEVING 

4. een vOrMGEVING waarin verborgen vindplaatsen, 'uitvindingen' opleveren


 
voorstellen: narratief in deconstructie

https://pin.it/dciixsanncsk2xpe DAG OGEN
 vOrMGEVING