vOrMGEVING opvoedkunde

verbonden: achteromkijken 

verbinden: aansluiten 

verbanden: genietend


aansluiten

verbonden-SAMEN: een handelen door ontmantelen/bouwen

verbinden-DURV: GEWOONten destabiliseren naar, ontwapenen

verbanden-UITdagen: losmaken van GEWOONten


1. ondernemende pedagogiek, verhalend onderzoeken, arts based research, opvoedkundige sensitiviteit, beweging: vanbinnenbuiten


2. onderwijzen: een levens lerende eenvoudige ontwikkelcyclus van: kennismaken inoefenen toepassen, l-evenwicht


3. vertonend onderzoeken: fundamentele narratieve organisatie bedekkingen/verwikkelingen ont-dekken en ont-wikkelen, van het Grote algemene verhaal naar een eenvoudig klein rechtopstaand verhalen


4. kleine rechtopstaande-kunst voorstellingen van samenscholingen waar wat gebakken lucht in mag


5. workshop: opvoedkundig gedreven verbondenverbindenverbanden, verhalen uit elkaar halen tot:

kleine

rechtopstaande

verhalen 

6. je eigen gedacht.........nnotk


kerndisciplines:

1. vorm-geven

2. tot handelen aanzetten 

3. vorm en omgeving verbinden, tot een vOrMGEVING 

4. een 'verborgene'  (uit)vindplaats

5. ........in ont-wikkelingen en ont-dekken


 
voorstellen: narratief in deconstructie

https://pin.it/dciixsanncsk2xpe DAG OGEN
 opvoed-kunnen, een kwestie van je eigen verhaal steeds weer  herschrijven