pe DAG OGEN

 opvoed-kunnen

vOrMGEVING 


waarvoor kun je mij uitnodigen?

1. ondernemende pedagogiek: verborgen plaatsen in het leven van het kind voorstellen, (langeveld)

wat en hoe kinderen kinderen in verborgen plaatsen(ontmantelen/bouwen tot ontwapeningen: bevrijding van opvoed-genot)


vanuit theoretische narratieve verhalende plaatsen een praktische opvoedkundige taal-architectuur bedrijven


'elk verhaal heeft een soort van opvoeding genoten en welke plaatsen zijn verborgen gebleven'


3. praktische organisatie taalarchitectuurvan Grote Verhalen naar kleine rechtopstaande verhalende eenvoud

organiseren met lev en moed: 'je kunt bijna niet geloven dat systemen zo eenvoudig zijn, als mensen mogen mensen'


4. theatrale voorstelling: gebakken lucht, vaders in pedagogiek

een voorstelling waarin:

ronduitblaten
as(s)ociaties 
hardopfluisteren
verplichtendeweerstandelijkheid
eenhoophoop 
toekijkendverstil
raakbemoeien
ronduitroerselen
hartverscheursels
moe t/d
beroepsrisico’s
en 
over-van-alles-en-nog-wat: 
   roept u maar/t!


5. in drie minuten (work)shoppen: opvoedkundig gedreven verbindenverbandenverbonden, van GROOT verhalen naar:

klein

rechtopstaand

verhalen 


6. of wat je zelf bedenkt en ik mag aansluiten, om mee-te-handelen.........


kerndisciplines:

1. taalarchitectuur, opvoed-kunnen van: verbinden-verbanden-verbonden
 

2. loyaal aan vOrMKRACHTen: humor, uitdagen, gedulden en verhalend: 'alles wat je tegenkomt maakt je knapper'

3. ervaringmoed, bemoedigend handelen: 'te weten wat te moeten doen wanneer niemand weet wat te doen'

4. vormgeven, vOrMGEVING: verbinden-verbanden-verbonden

5. bemiddelen, verborgene plaats ont-dekken: VeRtrAGEND wandelend ont-moeten