pe DAG OGEN
 opvoed-kunnen

vOrMGEVINGEN 


waar gaan we samen naar opzoek:

1. ondernemende pedagogiek: 

verborgen plaatsen in het leven van het kind voorstellen, (langeveld)

wat en hoe kinderen kinderen in verborgen plaatsen(ontmantelen/bouwen tot ontwapeningen: bevrijding van opvoed-genot)

een praktische opvoedkundige taal-architectuur bedrijven

2. praktische organisatie taalarchitectuurvan Grote Verhalen naar kleine rechtopstaande verhalende eenvoud

organiseren met lev en moed: 

'je kunt bijna niet geloven dat systemen zo eenvoudig zijn, als mensen mogen mensen'

3. theatrale voorstelling: gebakken lucht, vaders in pedagogiek

een voorstelling waarin:

ronduitblaten
as(s)ociaties 
hardopfluisteren
verplichtendeweerstandelijkheid
eenhoophoop 
toekijkendverstil
raakbemoeien
ronduitroerselen
hartverscheursels
moe t/d
beroepsrisico’s
en 
over-van-alles-en-nog-wat: 
   roept u maar/t!

4. in drie minuut (work)shoppen: verhaal op-maat verbindenverbandenverbonden in verhalen, van GROOT verhalen naar:

klein

rechtopstaand

verhalen 

5.verdwalen, ont dekken (hetgeen bedekt) ont wikkelen (hetgeen ingewikkeld) en dit vormgeven tot een constructieve verhaal/verbeeldingkerndisciplines:

1. taalarchitectuur, opvoed-kunnen van: verbinden-verbanden-verbonden
 

2. loyaal aan vOrMKRACHTen: humor, uitdagen, gedulden en verhalend: 'alles wat je tegenkomt maakt je knapper'

3. ervaringmoed, bemoedigend handelen: 'te weten wat te moeten doen wanneer niemand weet wat te doen'

4. vormgeven, vOrMGEVING: verbinden-verbanden-verbonden

5. bemiddelen, verborgene plaats ont-dekken: VeRtrAGEND wandelend ont-moeten 

6.uit dagend