pe DAG OGEN conTACTge-dichten

er zijn verhalen die stromen uit de pen

behoeftig alles te willen vertellen


en er zijn verhalen die graag 

klein

rechtopstaand

verhalen


verhalen die openen en dichten

tegelijk


verhalen die willen kinderen,

het unieke karakter 

het onvervangbaar voorstellen
van wOORd naar con-TACT: 

frijmoed@gmail.com


handelingsbeheer: 

jps@publizone.nl

t: 0621842162doorlopende lichtvoetige in kleinekunst handelende voorstellingen


 
  

pe DAG OGEN
 vOrMGEVING