vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK 

frijmoed, frank kuhlmann 

mijn naam is frank kuhlmann en ben vOrMGEVER van: frijmoed, vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK


pedagogiek is een ont-wikkelgebied waarin existentiële waarden vorm krijgen door de kinderende-aandacht die er aan gegeven wordt, een verstrekkende aandacht in alle lagen van systemen herkenbaar


het filosofische begrip deconstructie is in zijn reikwijdte een gevolg van het opvoedkundige begrip vertrouwen 

hervormt men in onderstaand citaat deconstructie in vertrouwen, dan vindt er deconstructie plaats en geeft vertrouwen een sensitieve grondtoon aan filosofie

‘ieder keer dat er genot is(..) 

is er deconstructie, effectieve deconstructie

deconstructie heeft misschien het effect,

zo niet de opdracht,

verboden genot te bevrijden(…)

het is misschien dit genot

dat de onvoorwaardelijke tegenstanders

van de deconstructie

het meest irriteert(…)

dus: geen deconstructie zonder

plezier

en geen plezier zonder deconstructie”

(attridge, 1992, pp. 56-57)


sinds 1994 ben ik als leerkracht actief aan een jenaplan basisschool 

daarnaast heb ik gedurende 5 jaar in het speciaal onderwijs ervaring opgedaan

in 2010 ben ik mij gaan verdiepen in pedagogiek middels de opleiding ecologische pedagogiek te utrecht

hierin kwam ik in aanraking met het filosofische begrip deconstructie welk zich autobiografisch her-nestelde, maar niet zonder de grenzen van systematieken tegen te komen waarmee deconstructief/vertragend werd omgegaan
het begrip heb ik omgezet tot een stijlfiguur van kort verticaal verhalen aangezien hiermee een taal zich vormgeeft waarin de oneindige kinder-reikwijdte van pedagogiek wordt 'gevangen' tot beGRIP, om zich daarna te vormgeven aansluitend bij het kind

wanneer deconstructie vanuit een opvoedkundig perspectief wordt geïnterpreteerd dan huist het in elke moment, tekst, verhaal of narratief en is het daarin (pro-re)actief

een oneindige existentiële (geesteswetenschappelijke) kracht, vormend, herleidend en gestructureerd als:

1 . voor STELLEN

2. ont DEKKEN

3. uit WIKKELEN

deze structuur is dienstbaar doordat het je in een(-drie-)voud vertelt:

1. waar je (mee bezig) bent, 

2. zodat je weet wat te doen 

en 

3. waartoe je samen wilt geraken' 


contact:

frijmoed@gmail.com
voorstellingen:pinterest: frijmoedartikel: https://www.onderwijsfilosofie.nl/ingezonden/verhalende-voorstelling/


attridge, d. (1992). this strange institution called literature. In d. attridge (Red.), jacques derrida, acts of literature.new york & london: routledge