beMIDDELen en vormGEVENDE opvoedkunde

verbonden: achteromkijken 

verbinden: aansluiten 

verbanden: genietend


genieten


persoonlijk con-tact: fijmoed@gmail.comvOrMGEVINGbeHEER: 

jps@publizone.nl

t: 0621842162

alleen


alleen

staand 

kind 


is van alle (af)standen

  


voorstellingen: vOrMGEVEN

https://pin.it/64gz3cj76ofpbd
pe DAG OGEN
 opvoed-kunnen, een kwestie van je eigen verhaal steeds weer  herschrijven