vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK 

frijmoed, frank kuhlmann 

vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK is een beMIDDELaar


HOE in een een(-drie-)voud beMIDDELende vOrMGEVING:

1. voor STELLEN, een narratieve/verhalende benadering

2. ont DEKKEN, deconstructief: beWEEGT, relatiVEERT en DAAGT uit: kinderen

3. uit wikkelen, arts based research reconstructies

en het is vertragend snel te ervaren


vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK herinnert aan:  

vOrMGEVEN

beTEKENis GEVEN

verKLAREN en/of beGRIJPEN 

een van nature voorradige beWEGENDE, relatiVERENDE en uitDAGENDE pedagogiek, een vertragende dopamine