pe DAG OGEN vOrMGEVEN beMIDDELen


alleen


alleen

staand 

kind 


is van alle standen
een-drie-eenvoud aan beMIDDELende pedagogische betekenisperspectieven, zodat je weet waar je bewustzijn (mee bezig) is

en

betekenisperspectieven die je vertellen waar je op dat moment mee bezig bent tw.:

1. te beWEGEN

heropenen (anomalieën-tegenSPRAAK) rizomatische narratieve benadering ofwel zoeken naar meerdere ingangen in een verhaal waardoor (h)erkenningen worden ervaren

2. te reLAtiVEREN

verdichten (strucTUUR) deconstructief ofwel de geruststelling dat ieder verhalend een traditionele grondstructuur gewend is en dat daarvan afwijken moed en voorstellingsvermogen vereist

3. uitteDAGEN

voorstellen (entelchie-VORMkracht) getekende hervormingen van kleine verticale verhalen ofwel een algemeen traditioneel verhaal terugbrengen naar jouw voorstelling

  


voorstellingen: vOrMGEVEN

https://pin.it/64gz3cj76ofpbd
pe DAG OGEN
 vOrMGEVING