vOrMGEVINGsPEDAGOGIEK 

frijmoed, frank kuhlmann 

deze site is voortdurend in de/re-constructie


frijmoed richt zich op vOrMGEVINGsPEDAGOGIEKvOrMGEVINGsPEDAGOGIEK is een ‘kinderen’ van vormen en omgeving en zet ze in een structuur van: beWEGEN relatiVEREN en uitDAGEN

deze epipedagogiek (epi betekent bovenop) betrekt de omgeving sensitief en fragmentarisch en kan daardoor als zeurderig, drammerig, onplezierig, ongemakkelijk en onvriendelijk overkomen

gangbare structuren als scholing, opvoeding en gewoonten worden geopend en in een richting van beWEGEN relatiVEREN en uitDAGEN gezet waarmee een welbepaalde manier van denken, voelen en doen zich heraandient

kunde van het opvoeden is als een goede daad voorstellen

een goede daad als rimpelingen in een vijver ontdekken

leidend naar constructieve positieve uitdagende energie

deconstructie is genieten van: 

de daad, moment

de rimpeling, beweging

de energie, trotsvOrMGEVINGsPEDAGOGIEK werkt:

nodigt uit om te gaan vormgeven

neemt de verplichting om kinderen te leren: beWEGENrelatiVERENuitDAGEN

wil dicht bij de be-leef-wereld van kinderen geraken

kinderen is de wereld naar je toe trekken en verantwoordelijkheid te nemen

om te leren voorbij je eigen schaduw te geraken