pe DAG OGEN

 opvoed-kunnen

HANDELEN

   zoals je met een typemachine verhalen vooruit-schrijft, 

   en beseft dat je nog steeds dezelfde letters kunt aanboren om tot-jezelf vooruit te laten geraken


mijn naam is frank kuhlmann en frijmoed is mijn taalarchitectuur-vormgeving waarin 

kl  ein      e

rechtopstaande 

ver      halen


z     ij     neen uitdagende opvoedkundige vOrMGEVING tot handelen waarin:


1.'te weten waar je (mee bezig) bent’


2.ontwapeningen vastleggen ineen stijlfiguur


3.verbinden: achteromkijken 

  verbanden: aansluiten 

  verbonden: genietend
het is wat je doet, wanneer een letter van moet naar moed gaat

het is wat je doet, wanneer een woord (h)erkent

het is wat je doet, wanneer een zin het je vertelt

het is wat je doet, wanneer een verhaal zich vormgeeft

het is wat je doet, wanneer een pe DAG OOG terloops iets (aan)raakt, lit-tekent

het is wat ik doe met verhalen