pe DAG OGEN

 opvoed-kunnen

HANDELEN

   zoals je met een typemachine verhalen vooruit-schrijft, 

   en beseft dat je nog steeds dezelfde letters kunt aanboren om tot-jezelf vooruit te laten geraken


mijn naam is frank kuhlmann en frijmoed is mijn taalarchitectuur-vormgeving waarmee opvoedkunde en opvoed-kunnen tezamen komen

een uitdagende vOrMGEVING welk je aan-zet zet


een uitdagende opvoedkundige vOrMGEVING tot handelen waarin: 'als je achterom kijkt veel kunt ophalen'

een pedagogisch perspectief welk psychologie behoort opteschorten, maar het wel mag bezoeken om woorden en beelden te verzamelen die tot kind-vOrMGEVING geraken


een eigentijds drieluik ordent door te weten waar je (mee bezig) bent en te: verbinden- verbanden - verbonden, om 

'te weten wat te doen wanneer je niet weet wat te moeten doen' waarbij verborgen plaatsen in het leven van een kind ontwapenend zijn 

ontwapeningen vastleggen in een stijlfiguur welk niet te dichtbij en welbeschouwd tot een verrustige eenvoud geraakt 


een stijlfiguur waarin woorden, beelden en muziek (ritmes):

verbinden: achteromkijken 

verbanden: aansluiten 

verbonden: genietend


een buiten-institutionele pedagogiek die je op je knieën legt om te doen wat er moe t/d gebeuren, aangezien kinderen en jongeren op de deur bonken en gehoor willen


ik handel en doe: wat en hoe, zodat de rest een logisch gevolg is

samen kleine rechtopstaande stappen vooruit
het is wat je doet, wanneer een letter van moet naar moed gaat

het is wat je doet, wanneer een woord (h)erkent

het is wat je doet, wanneer een zin het je vertelt

het is wat je doet, wanneer een verhaal zich vormgeeft

het is wat je doet, wanneer een pe DAG OOG terloops iets (aan)raakt, lit-tekent

het is wat ik doe met verhalen